בקשה לקצאת קרקע / מבנה

 
שמות חברי הנהלה : 
 

Browser not supported
 
הוספת חבר מועצה נוסף? (חובה) שדה חובה

 

 

 

 
שמות של בעלי זכות החתימה: 

יש לצרף מסמך המפרט את השטחים והעלויות של המבנה המבוקש

בנוסף להוכחה של הסכום העומד לרשות העמותה להקמת המבנה עבורו מבוקשת הקרקע.

Browser not supported